ام . اس . دی کو - «ما از علم ثروت می آفرینیم»

ام.اس.دی کو در سال 1389 و با هدف تعریف ساختاری پویا در زمینه مهندسی سازه – زلزله و ارایه طیف نوینی از شرح خدمات مهندسی حرفه ای ثبت گردید. بر این اساس مهندسی حرفه ای در زمینه های طراحی ساختمان های جدید صنعتی و غیرصنعتی، مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های موجود و طراحی و اجرای سیستم های تقویت FRP و مهار در بتن در شرح خدمات پایه ام.اس.دی کو تعریف شده است. علاوه بر این طراحی ساختمان های صنعتی و نظامی مقاوم در برابر انفجارهای تصادفی یا تسلیحاتی (پدافند غیرعامل) از جمله خدمات تخصصی این شرکت محسوب می گردد. بازدید کننده محترم وبسایت حاضر جهت معرفی ام.اس.دی کو و تبیین اهداف، استراتژی ها و سوابق این شرکت و همچنین ارایه گزارش های تخصصی مرتبط با سیستم های نوین در کشور تهیه و تنظیم شده است. امید است مساعی مدیران و همکاران ام.اس.دی کو در طراحی این وبسایت، به نحوی شایسته معرفی کننده پتانسیل ها و قابلیت های فنی موجود در شرکت بوده و هر چند ناچیز تامین کننده نیازهای فنی شما باشد.
آخرین مقالات