ویرایش جدید آیین نامه ACI 318-14

۱۳/به‍/۱۳۹۲
ویرایش جدید آیین نامه ACI 318-14

باستناد اظهارات موسسه بتن آمریکا ویرایش جدید آیین نامه طراحی سازه های بتنی، ACI 318-14 در دست بررسی و سازمان دهی مجدد می باشد. به گزارش وبسایت موسسه بتن آمریکا ویرایش سال 2014 آیین نامه ACI 318-14 تا اواخر سال جاری میلادی منتشر و ارایه خواهد گردید. به ارمغان آوردن سهولت بیشتر برای استفاده کاربران و اعمال تغییراتی مانند گنجاندن ضوابط ساخت سازه های بتنی در یک فصل مجزا از جمله اهداف ویرایش جدید آیین نامه تبیین شده است.