پروژه ها

اجرای سیستم تقویت CFRP واحد رنگ کارخانه شرکت MVM

اجرای سیستم های کامپوزیت CFRP-300 محدوده اسکرابرتانک، هواسازها و خطوط PT وED واحد رنگ کارخانه شرکت مدیران واقع در بم ...

مقاوم سازی ساختمان اداری مدیران خودرو با استفاده از FRP

اجرای طرح مقاوم سازی سازه ساختمان اداری مرکزی شرکت مدیران خودرو در تهران شامل عملیات زیرسازی و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)، جهت تقویت خمشی تیرهای بتنی موجود با استفاده از FRP ...

طراحی و اجرای سیستم تقویت CFRP مجتمع مسکونی شیراز جنوبی

اجرای عملیات مقاوم سازی لرزه ای ستون های آسیب پذیر با استفاده از سیستم های محصور کننده CFRP ...

اجرای مقاوم سازی با استفاده از FRP، مجتمع تجاری-تفریحی گلباران

اجرای طرح مقاوم سازی سازه ساختمان مجتمع تجاری-تفریحی گلباران شامل عملیات زیرسازی و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)، جهت تقویت خمشی دال ها و تیرهای بتنی و تقویت محوری-خمشی ستون های موجود با استفاده از FRP ...

اجرای طرح مقاوم سازی نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی کرمانیان

مقاوم سازی ساختمان های اداری و کانتین نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان شامل ترمیم بتن و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)،جهت تیرها و سقف آسیب پذیر ...

مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج)

مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی سازه تیرهای آسیب پذیر ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج) با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان اداری پتروشیمی آریا ساسول

اجرای طرح مقاوم سازی سازه ساختمان اداری پتروشیمی آریاساسول شامل عملیات زیرسازی و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)، جهت تقویت پاشنه تیرچه های بتنی سقف ...

اجرای طرح مقاوم سازی برج مسکونی لادن (کوی فراز)

اجرای طرح تقویت فشاری-خمشی ستون های آسیب پذیر برج لادن با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

تقویت تیرهای آسیب پذیر ساختمان 7 طبقه شیخ بهایی با استفاده از FRP

اجرای عملیات مقاوم سازی تیرهای آسیب پذیر ساختمان 7 طبقه بتنی با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

اجرای طرح تقویت پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد (کهریزیک)

اجرای عملیات تقویت خمشی پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد (کهریزیک) در بالا و پایین عرشه با استفاده از کامپوزیت CFRP ...

اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان فاطمیه بزرگ تهران

اجرای عملیات تقویت تیرهای پیرامونی در ترازهای 4.94 و 8.54 ساختمان فاطمیه بزرگ تهران با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

اجرای سیستم های تقویت FRP در پروژه مجتمع 12 طبقه مسکونی کن

اجرای عملیات بهسازی لرزه ای ستون های آسیب پذیر طبقه سوم ساختمان بتنی 12 طبقه با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

طراحی و اجرای سیستم های تقویت FRP دبیرستان دخترانه بازرگان

اجرای عملیات بهسازی لرزه ای ستون های آسیب پذیر ساختمان دبیرستان دخترانه بازرگان با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

پروژه ترمیم بتن و بهسازی لرزه ای ساختمان مجتمع تجاری-مسکونی حورا

اجرای طرح بهسازی لرزه ای و تقویت سازه ساختمان 9 طبقه بتنی حورا (تقویت FRP و ...) ...

اجرای سیستم های تقویت FRP مسجد شماره 9 فاز 5 پرند

اجرای طرح بهسازی لرزه ای و تقویت ستون های مسجد شماره 9 فاز 5 پرند با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

پروژه ترمیم بتن و بهسازی لرزه ای ساختمان کارخانه شرکت مهاران

اجرای طرح تقویت سازه بتنی کارخانه شرکت مهاران، شامل تقویت ستون ها، اتصالات و تیرهای موجود با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

طرح بهسازی لرزه ای ساختمان 8 طبقه بتنی برج باغ تجریش

اجرای طرح بهسازی لرزه ای و تقویت سازه ساختمان 8 طبقه برج باغ تجریش جهت افزایش یک طبقه با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

اجرای طرح بهسازی لرزه ای ساختمان مجموعه مسکونی مهر سنندج

اجرای طرح بهسازی لرزه ای و تقویت ستون های پیرامونی طبقه اول دو بلوک مجموعه مسکونی مسکن مهر سنندج تیپ C1a (3) با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...