طرح بهسازی لرزه ای ساختمان 8 طبقه بتنی برج باغ تجریش

طرح بهسازی لرزه ای ساختمان 8 طبقه بتنی برج باغ تجریش
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/05/06

این پروژه با هدف بهسازی لرزه ­ای و تقویت سازه 8 طبقه بتنی موجود به منظور افزایش یک طبقه تعریف گردید. با توجه به نتایج مطالعات بهسازی لرزه ای که توسط این شرکت انجام شد، استفاده از سیستم های تقویت FRP، به عنوان اقتصادی ترین گزینه، پیشنهاد و مورد تایید مشاور پروژه قرار گرفت. لذا تقویت خمشی تیرهای آسیب پذیر با استفاده از سیستم های FRP و تقویت فشاری-خمشی ستون های آسیب پذیر سازه با استفاده از دورپیچ کامپوزیت CFRP در دستورکار قرار گرفته و اجرا گردید.