مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج)

مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج)
  • نام کارفرما : شرکت صفابام
  • تاریخ شروع پروژه : 1394/03/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1394/03/20

پروژه مطالعات و اجرای طرح مقاوم ­سازی ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج)، واقع در منطقه 22 تهران، با هدف تقویت و مقاوم­ سازی تیرهای آسیب­ پذیر نگهدارنده گنبد مسجد و بدلیل مقاومت پایین بتن تعریف گردید. برابر نقطه نظرات مشاور پروژه، برطرف نمودن ضعف مقاومت برشی سازه، هدف اصلی طرح مقاوم ­سازی قرار گرفت. بر این اساس مطالعات و محاسبات طرح تقویت برشی تیرهای آسیب­ پذیر در دستورکار قرار گرفته و پس از تایید، اجرا شد. در اجرای سیستم های تقویت FRP، عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.