سیستم های مهار دربتن، گروت ریزی

مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت بروش کاشت شیمیایی (مودهای شکست)

مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت بروش کاشت شیمیایی (مودهای شکست)

۳۰ خر۱۳۹۵

در اصطلاح عام مهار یا وصله میلگرد یا بولت که در بتن سخت نصب می گردد، کاشت میلگرد یا بولت نامیده می شود و در ادبیات فنی این موضوع در گروه سیستم های مهار در بتن تعریف می گردد. در برخی موارد کاربرد کاشت میلگرد و بولت نیازی به انجام محاسبات و دیتیلینگ مناسب وجود ندارد. لذا انجام...

مشخصات فنی و اجرای استاندارد گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه

مشخصات فنی و اجرای استاندارد گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه

۳۰ خر۱۳۹۵

برابر شرایط مورد انتظار در طراحی صفحات پایه و اتصالات آن به فونداسیون، گروت تنها عامل موثر در انتقال نیروهای فشاری و همچنین عامل مکمل انتقال نیروهای برشی توسط عملکرد اصطکاکی بولت ها، بین صفحات فولادی پایه و فونداسیون محسوب می گردد. مهمترین ویژگی مورد نیاز گروت جهت انتقال...