خدمات

ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود

ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها منطبق بر آخرین تحقیقات علمی روز و برابر آخرین ویرایش آیین نامه ها و استانداردهای طراحی بر اساس عملکرد شامل: مطالعات ارزیابی کیفی و کمی آسیب پذیری لرزه ای، مطالعات طرح مقدماتی و مطالعات طرح نهایی بهسازی لرزه ای...

مقاوم سازی ساختمانها، ترمیم بتن و تقویت سازه ها، سیستم های FRP

مقاوم سازی ساختمانها، ترمیم بتن و تقویت سازه ها، سیستم های FRP

مطالعات و اجرای سیستم های ترمیم استاندارد بتن، سیستم های تقویت و مقاوم سازی ساختمان ها فلزی، بتنی و مصالح بنایی، کامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP)، جزییات اجرایی طرح های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود منطبق بر ضوابط استانداردها و آیین نامه های مقاوم سازی سازه ها و ...

سازه های فولادی سرد نورد شده – قاب های خمشی پیچی ویژه

سازه های فولادی سرد نورد شده – قاب های خمشی پیچی ویژه

طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد شده، قابهای خمشی ویژه – اتصالات پیچی به عنوان تکنولوژی نوین ساخت صنعتی سریع، سبک و پیش ساخته ساختمانهای یک طبقه با کاربری گوناگون و متنوع برای اولین بار در ایران، در بالاترین سطح عملکرد لرزه ای و برابر استانداردهای AISI آمریکا ...

تزریق گروت و سیستمهای مهار میلگرد یا بولت در بتن (کاشت بولت و میلگرد)

تزریق گروت و سیستمهای مهار میلگرد یا بولت در بتن (کاشت بولت و میلگرد)

طراحی سیستمهای مهار در بتن جهت اتصال المانهای سازه ای و غیرسازه ای، اتصالات المانهای جدید به المانهای موجود در مراحل مقاوم سازی ساختمانها برابر ضوابط آیین نامه ACI318-14، اجرای تزریق گروت و اجرای کاشت بولت و میلگرد برابر ضوابط استانداردهای مرتبط ...

طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار

طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار

طراحی سازه های خاص مقاوم در برابر انفجار سلاح های نظامی و انفجارهای تصادفی و صنعتی برابر ضوابط مراجع فنی معتبر مانند: ASCE Manual NO. 42، UFC 3-340-02 و...؛ طراحی سازه های مستطیل شکل بسته بالای زمین جهت مقاومت در برابر موج انفجار سطحی و سازه های مستطیل شکل یا قوسی مدفون جهت مقاومت در برابر...