پروژه ها

مطالعات مقاوم سازی ساختمان شعبه صنعتی بانک صادرات ایران

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان 4 طبقه شعبه صنعتی بانک صادرات ایران ...

مطالعات مقاوم سازی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

مطالعات مقاوم سازی نواحی آسیب پذیر سقف طبقات 1- و 2- و ارایه طرح تقویت با استفاده از سیستم های تقویت FRP سازه ساختمان پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد ...

مطالعات ارزیابی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

کنترل و بررسی جزییات اجرایی سازه، درست آزمایی باربری ثقلی و لرزه ای سازه، کنترل شکل پذیری لرزه ای و کنترل ضوابط بهره برداری ...

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای نیروگاه سیرجان

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی ادمین و کانتین نیروگاه 500 مگاواتی سیرجان ...

مطالعات بهسازی لرزه ای مجتمع تجاری مسکونی حورا

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان 9 طبقه مجتمع تجاری مسکونی حورا (پاسداران) ...

مطالعات مقاوم سازی ساختمان استخر و سونای ورزشگاه امام خمینی

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی ساختمان سوله استخر و سونای ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر ...

مطالعات طرح بهسازی لرزه ای ساختمان شعبه 96 بانک صادرات

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان 2 طبقه مصالح بنایی شعبه منیریه (کد 96) بانک صادرات ...

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکن مهر سنندج

مطالعات تقویت ستون های آسیب پذیر ساختمان های بتنی مجموعه مسکونی مهر سنندج (تیپ C1a(3)) با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 7 طبقه بتنی تهران ویلا

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان مسکونی 7 طبقه بتنی تهران ویلا جهت افزایش یک طبقه ...

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 9 طبقه برج باغ تجریش

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 8 طبقه بتنی برج باغ تجریش جهت افزایش یک طبقه ...

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان بهره‌برداري هيدج

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان بهره برداری هیدج مرکز مخابرات زنجان ...

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان اداري مرکز مخابرات زنجان (ستاد)

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ستاد مرکز مخابرات زنجان ...

مطالعات بهسازی لرزه ای  مدارس استان خراسان رضوی

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای بیش از 15 مدرسه واقع در مشهد ...

مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس استان تهران

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای بیش از 30 مدرسه واقع در مناطق 10، 11، 12، 13 تهران و دماوند ...