مطالعات مقاوم سازی ساختمان استخر و سونای ورزشگاه امام خمینی

مطالعات مقاوم سازی ساختمان استخر و سونای ورزشگاه امام خمینی
  • نام کارفرما : شهرداری اسلام شهر
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/04/11
  • تاریخ پایان پروژه : 1391/04/31

در این پروژه ارزیابی آسیب پذیری و ارایه طرح مقاوم سازی در خصوص مواردی مانند فونداسیون و ترک های بتن، مقاومت موجود از منظر باربری و جسم فونداسیون، جزییات اتصالات مهاربندی، ترمیم قسمت های آسیب پذیر بتن و بطورکل ارایه طرح برای تقویت وضع موجود سازه در محل هایی که جزییات اجرا شده با نقشه ها همخوانی ندارند، در دستور کار قرار گرفت.