اجرای سیستم تقویت CFRP واحد رنگ کارخانه شرکت MVM

اجرای سیستم تقویت CFRP واحد رنگ کارخانه شرکت MVM

پروژه اجرای سیستم های تقویت CFRP  کارخانه مدیران خودرو واقع در استان کرمان و شهر بم  به منظور جلوگیری از ایجاد و رشد ترک و مقاومت در برابر حملات شیمیایی سطوح بتنی کانال های محدوده اسکرابرتانک، هواسازها و خطوط PT و ED  واقع در واحد رنگ کارخانه شرکت مدیران خودرو با استفاده از الیاف CFRP-300 تعریف شد. اجرای پروژه در قالب مراحل آماده سازی (ساب زنی سطح بتن)، اجرای زیرسازی با استفاده از ملات های ترمیمی پایه اپوکسی و نصب الیاف کربن در دستورکار قرار گرفت.

ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.