کامپوزیت FRP

سیستم های تقویت FRP با استفاده از روش NSM

سیستم های تقویت FRP با استفاده از روش NSM

۳۱ شه‍۱۳۹۵

در دو دهه اخیر پلیمرهای تقویت شده با الیاف (FRP-Fiber Reinforced Polymer) به عنوان مصالحی بهینه جهت مقاوم سازی سازه های بتنی موجود مطرح شده اند. استفاده از سیستم مقاوم سازی با استفاده از پارچه های FRP در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات علمی و پروژه های عملی بسیاری بر اساس این...

میلگردهای FRP و کاربرد آنها در سازه ها

میلگردهای FRP و کاربرد آنها در سازه ها

۳۰ خر۱۳۹۵

استفاده از میلگردهای کامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف در سازه های بتن مسلح، یک از موضوعات نوین در صنعت ساخت و ساز کشور می باشد. این در حالی است که این مواد سابقه 20 ساله در ساخت انواع سازه های بتنی جهان توسعه یافته دارد. استفاده از میلگردهای FRP در برخی از انواع ساختمان ها از...

تاریخچه و بررسی تفصیلی کامپوزیت پلیمر-الیاف، FRP

تاریخچه و بررسی تفصیلی کامپوزیت پلیمر-الیاف، FRP

۳۰ خر۱۳۹۵

طی سال های اخیر و به تبع گسترش استفاده از کامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP) در صنایع مختلف صنعتی، هوافضا و ...، روش های استفاده از تکنولوژی سیستم های FRP در شاخه های مختلف مهندسی سازه نیز در دستورکار بررسی مراکز معتبر علمی-تحقیقاتی قرار گرفته و این مطالعات، آیین نامه ها و...

نحوه اجرای استاندارد سیستم های FRP جهت تقویت سازه های بتنی

نحوه اجرای استاندارد سیستم های FRP جهت تقویت سازه های بتنی

۳۰ خر۱۳۹۵

از سال 2002 میلادی و پس از انتشار آیین نامه ACI440-02 استفاده از الیاف FRP به صورت پوششی و ورق FRP جهت تقویت المان های سازه ای و به صورت میلگرد FRP جهت مسلح نمودن مقاطع بتنی گسترش روزافزون داشته است. بگونه ای که در حال حاضر استفاده از این مواد پلیمری در زمینه مقاوم سازی سازه های موجود...

کاربرد FRP در مقاوم سازی و تقویت ساختمان ها یا سازه های بتنی موجود

کاربرد FRP در مقاوم سازی و تقویت ساختمان ها یا سازه های بتنی موجود

۳۰ خر۱۳۹۵

از سال 2002 میلادی و پس از انتشار استاندارد ACI440-02 استفاده از الیاف FRP به صورت پوششی و ورق FRP جهت تقویت المان های سازه ای و به صورت میلگرد FRP جهت مسلح نمودن مقاطع بتنی گسترش روزافزون داشته است. بگونه ای که در حال حاضر استفاده از این مواد پلیمری در زمینه مقاوم سازی ساختمان های و...

کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) چیست؟

کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) چیست؟

۳۰ خر۱۳۹۵

FRP، یک کامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف می باشد و در انواع گوناگون کامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف شیشه، کربن و آرامید، کاربردهای متنوع و گسترده ای در صنعت دارد. به طور خاص استفاده از FRP در تقویت سازه های موجود بتنی با اهداف تقویت خمشی، برشی یا فشاری المان های سازه ای، یک...