پروژه ها

طراحی سازه CFS-SBMF، محوطه جنوبی پروژه ایران مال

مطالعات طراحی سازه محوطه جنوبی (سیستم های CFS-SBMF) شامل احداث حدود 30000 مترمربع سازه محوطه و آب نمای جنوبی مجتمع تجاری تفریحی ایران مال بروی سازه بتنی موجود (پارکینگ) ...