پروژه ها

اجرای سیستم تقویت CFRP واحد رنگ کارخانه شرکت MVM

اجرای سیستم های کامپوزیت CFRP-300 محدوده اسکرابرتانک، هواسازها و خطوط PT وED واحد رنگ کارخانه شرکت مدیران واقع در بم ...

مقاوم سازی ساختمان اداری مدیران خودرو با استفاده از FRP

اجرای طرح مقاوم سازی سازه ساختمان اداری مرکزی شرکت مدیران خودرو در تهران شامل عملیات زیرسازی و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)، جهت تقویت خمشی تیرهای بتنی موجود با استفاده از FRP ...

طراحی و اجرای سیستم تقویت CFRP مجتمع مسکونی شیراز جنوبی

اجرای عملیات مقاوم سازی لرزه ای ستون های آسیب پذیر با استفاده از سیستم های محصور کننده CFRP ...

طراحی سازه CFS-SBMF، محوطه جنوبی پروژه ایران مال

مطالعات طراحی سازه محوطه جنوبی (سیستم های CFS-SBMF) شامل احداث حدود 30000 مترمربع سازه محوطه و آب نمای جنوبی مجتمع تجاری تفریحی ایران مال بروی سازه بتنی موجود (پارکینگ) ...

اجرای مقاوم سازی با استفاده از FRP، مجتمع تجاری-تفریحی گلباران

اجرای طرح مقاوم سازی سازه ساختمان مجتمع تجاری-تفریحی گلباران شامل عملیات زیرسازی و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)، جهت تقویت خمشی دال ها و تیرهای بتنی و تقویت محوری-خمشی ستون های موجود با استفاده از FRP ...

اجرای طرح مقاوم سازی نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی کرمانیان

مقاوم سازی ساختمان های اداری و کانتین نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان شامل ترمیم بتن و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)،جهت تیرها و سقف آسیب پذیر ...

مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج)

مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی سازه تیرهای آسیب پذیر ساختمان مسجد حضرت ولیعصر (عج) با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

مطالعات مقاوم سازی ساختمان شعبه صنعتی بانک صادرات ایران

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان 4 طبقه شعبه صنعتی بانک صادرات ایران ...

اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان اداری پتروشیمی آریا ساسول

اجرای طرح مقاوم سازی سازه ساختمان اداری پتروشیمی آریاساسول شامل عملیات زیرسازی و نصب کامپوزیت پلیمر الیاف کربن (CFRP)، جهت تقویت پاشنه تیرچه های بتنی سقف ...

اجرای طرح مقاوم سازی برج مسکونی لادن (کوی فراز)

اجرای طرح تقویت فشاری-خمشی ستون های آسیب پذیر برج لادن با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

تقویت تیرهای آسیب پذیر ساختمان 7 طبقه شیخ بهایی با استفاده از FRP

اجرای عملیات مقاوم سازی تیرهای آسیب پذیر ساختمان 7 طبقه بتنی با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...

مطالعات مقاوم سازی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

مطالعات مقاوم سازی نواحی آسیب پذیر سقف طبقات 1- و 2- و ارایه طرح تقویت با استفاده از سیستم های تقویت FRP سازه ساختمان پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد ...

مطالعات ارزیابی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

کنترل و بررسی جزییات اجرایی سازه، درست آزمایی باربری ثقلی و لرزه ای سازه، کنترل شکل پذیری لرزه ای و کنترل ضوابط بهره برداری ...

اجرای طرح تقویت پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد (کهریزیک)

اجرای عملیات تقویت خمشی پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد (کهریزیک) در بالا و پایین عرشه با استفاده از کامپوزیت CFRP ...

طراحی ساختمان برق ایستگاه تزریق گاز گچساران

مطالعات طراحی سازه ساختمان برق ایستگاه تزریق گاز گچساران (ساختمان بالای زمین) برای بارهای حاصل از انفجار در نزدیکی ساختگاه ...

طراحی ساختمان کنترل ایستگاه تزریق گاز گچساران

مطالعات طراحی سازه ساختمان کنترل ایستگاه تزریق گاز گچساران (ساختمان بالای زمین) برای بارهای حاصل از انفجار در نزدیکی ساختگاه ...

طراحی ساختمان برق ایستگاه تزریق گاز سراجه

مطالعات طراحی سازه ساختمان برق ایستگاه تزریق گاز سراجه (ساختمان بالای زمین) برای بارهای حاصل از انفجار در نزدیکی ساختگاه ...

طراحی ساختمان برق ایستگاه تزریق گاز شوریجه

مطالعات طراحی سازه ساختمان برق ایستگاه تزریق گاز شوریجه (ساختمان بالای زمین) برای بارهای حاصل از انفجار در نزدیکی ساختگاه ...

طراحی ساختمان کنترل و تلکام ایستگاه تزریق گاز شوریجه

مطالعات طراحی سازه ساختمان کنترل و تلکام ایستگاه تزریق گاز شوریجه (ساختمان بالای زمین) برای بارهای حاصل از انفجار در نزدیکی ساختگاه ...

اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان فاطمیه بزرگ تهران

اجرای عملیات تقویت تیرهای پیرامونی در ترازهای 4.94 و 8.54 ساختمان فاطمیه بزرگ تهران با استفاده از سیستم های تقویت FRP ...