اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان فاطمیه بزرگ تهران

اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان فاطمیه بزرگ تهران
  • نام کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- موسسه شهید رجایی
  • تاریخ شروع پروژه : 1392/08/18

پروژه مقاوم سازی سازه ساختمان فاطمیه بزرگ تهران واقع در خیابان فاطمی و با هدف بهسازی لرزه ای ساختمان موجود تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح بهسازی لرزه ای (تصویب شده توسط کارفرما)، تقویت خمشی تیرهای آسیب پذیر در ترازهای 4.94 و 8.54 با استفاده از سیستم های تقویت کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن (CFRP) در دستورکار مقاوم سازی ساختمان قرار گرفته بود. پس از برگذاری مناقصه، شرکت حاضر به عنوان مجری طرح مقاوم سازی در این پروژه و جهت اجرای بیش از 1600 مترمربع  کامپوزیت CFRP انتخاب گردید. اجرای سیستم های تقویت FRP شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط استانداردهای مرتبط و مشخصات فنی و اجرایی طرح بهسازی لرزه ای شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.