اجرای مقاوم سازی با استفاده از FRP، مجتمع تجاری-تفریحی گلباران

اجرای مقاوم سازی با استفاده از FRP، مجتمع تجاری-تفریحی گلباران
  • نام کارفرما : شخصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1395/08/01

پروژه مقاوم سازی ساختمان مجتمع تجاری-تفریحی گلباران واقع در دزفول و به منظور تقویت وضع موجود سازه و تغییر کاربری برخی از طبقات ساختمان موجود تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح، تقویت خمشی دال های بتنی و تیرهای اصلی سقف با استفاده از سیستم های تقویت کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن(CFRP)  در دستورکار مقاوم سازی ساختمان قرار گرفت. همچنین به منظور افزایش باربری محوری-خمشی برخی از ستون¬های سازه، روش دورپیچ FRP  در شرح خدمات این مجموعه قرار گرفت. اجرای سیستم های تقویت FRP در متراژی بیش از 30000 مترمربع، شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.