اجرای طرح مقاوم سازی نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی کرمانیان

اجرای طرح مقاوم سازی نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی کرمانیان
  • نام کارفرما : شرکت نیروگاهی کرمانیان
  • تاریخ شروع پروژه : 1394/05/27
  • تاریخ پایان پروژه : 1394/10/04

پروژه مقاوم ­سازی ساختمان های اداری و کانتین نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان واقع در سیرجان با هدف ترمیم و تقویت تیرها و تیرچه­ های بتنی سقف آسیب پذیر موجود تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح (که توسط این شرکت تهیه و ارایه شده بود)، تقویت خمشی تیرچه­ های بتنی سقف، تقویت خمشی تیرهای آسیب پذیر با استفاده از سیستم های تقویت FRP، ترمیم نواحی آسیب پذیر تیرهای اصلی و اجرای سیستم های CFRP جهت برقراری پیوستگی مورد تقاضا بین ترمیم و بتن موجود در دستورکار مقاوم سازی ساختمان ها قرار گرفت. پلان ترمیم بتن برابر ضوابط ACI 546R-04 و اجرای سیستم های تقویت FRP  شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08  و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.