مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس استان تهران

مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس استان تهران
  • نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • تاریخ شروع پروژه : 1388/07/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1389/02/01

ام.اس.دی کو به عنوان همکار شرکت سازه و انرژی، مراحل برداشت معماری، مطالعات کیفی، مطالعات کمی، طرح مقدماتی بهسازی، طرح نهایی بهسازی لرزه ای و تهیه اسناد مناقصه مدارس به­ شرح بالا را به اتمام رسانده است. ساختمان های مورد بررسی طیف متنوعی از انواع اسکلت فلزی، بتنی و مصالح بنایی را تشکیل می داد و در طرح های تصویب شده، از سیستم های مختلف مقاوم سازی چون دیوار برشی جدید، سیستم مهاربندی فلزی جدید، سیستم های تقویت FRP، شاتکریت بتنی و ... در طرح نهایی بهسازی لرزه ای ساختمان ها استفاده گردید. در این پروژه طراحی بر پایه تغییرشکل و برابر ضوابط ASCE41-06 انجام شد و بسته به روش بهسازی لرزه ای از روش های تحلیل استاتیکی-خطی، دینامیکی خطی و  یا استاتیکی غیرخطی (پوش آور)  استفاده گردید.