مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس استان خراسان رضوی

مطالعات بهسازی لرزه ای  مدارس استان خراسان رضوی
  • نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی
  • تاریخ شروع پروژه : 1389/07/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1389/12/01

ام.اس.دی کو به عنوان همکار شرکت ایمن سازه فدک، مراحل طرح مقدماتی بهسازی، طرح نهایی بهسازی لرزه ای و تهیه اسناد مناقصه مدارس به­ شرح بالا را به اتمام رسانده است. ساختمان های مورد بررسی طیف متنوعی از انواع اسکلت فلزی و مصالح بنایی را تشکیل می داد و در طرح های تصویب شده، از سیستم های مختلف مقاوم سازی چون دیوار برشی جدید، سیستم مهاربندی فلزی جدید، شاتکریت بتنی و ... در طرح نهایی بهسازی لرزه ای ساختمان ها استفاده گردید.