گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه تجهیزات، ACI 351.1R

گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه تجهیزات و ماشین آلات، Grouting between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute

استاندارد ACI 351.1R، به بررسی روش های استاندارد گروت ریزی زیر صفحات پایه پرداخته و مشخصات انواع گروت های پایه سیمانی و پایه اپوکسی را تبیین می نماید. علاوه بر این روش های آزمایش استاندارد و کنترل کیفیت مصالح گروت، مبانی طراحی فونداسیون (در ارتباط با بحث گروت ریزی) و ملاحظات در خصوص جزییات اجرایی و روش های نصب و اجرا در این استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

آخرین مقالات