راهنمای ترمیم بتن، ACI 546R

روش ها و مصالح ترمیم بتن، سیستم های محافظ و تکنیک های تقویت سازه های بتنی، Concrete Repair Guide موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute ویرایش سال 2004 میلادی

ACI 546R با هدف معرفی یک چاچوب استاندارد و راهنمایی در خصوص برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بازرسی عملیات ترمیم المان های آسیب پذیر بتنی ارایه شده است. موضوعاتی مانند انتخاب مصالح و روش های اجرا جهت ترمیم، محافظت و تقویت سازه های بتنی در این استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 اطلاعات گرد آوری شده در ACI 546R، در مواردی مانند: ترمیم آسیب ها و ضعف های موجود در سازه های بتنی، اصلاح ایرادات در طراحی یا اجرای سازه و یا ارتقا سازه برای کاربری جدید یا احراز محدودیت های آیین نامه های جدید طراحی ساختمان ها کاربرد دارند.

با توجه به گستردگی موضوع ترمیم و تقویت سازه، مبانی و ضوابط ارایه شده در ACI 546R، مختصری بر تکنولوژی مصالح و روش های استاندارد ترمیم بتن بوده و دستیابی به طرح جامع و موفق مستلزم مراجعه به مراجع تکمیلی و حضور اطلاعات فنی و بروز از تکنولوژی های نوین و یافته جدید در خصوص مصالح ترمیم بتن است.

آخرین مقالات