روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، FEMA 547

روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا، Federal Emergency Management Agency ویرایش سال 2006 میلادی

هدف استاندارد  FEMA 547 گردآوری و ارایه روش ها و تکنیک های کاربردی، تایید شده بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود می باشد. روش ها و تکنیک مذکور شامل جزییات و راهنمای اجرا طرح های بهسازی لرزه ای در خصوص انواع سیستم های باربر جانبی ساختمان ها است. همچنین پیشنهاد و راهنمای استفاده از روش های مناسب بهسازی لرزه ای برای طیف گسترده ای از انواع سیستم باربر لرزه ای ساختمان ها هدف دوم این استاندارد تبیین شده است.

بررسی روش های گوناگون بهسازی لرزه ای در خصوص سیستم های مختلف سازه ها مانند "ساختمان های چوبی"، "قاب های خمشی فولادی"، "قاب های مهاربندی فولادی"، "قاب های فولادی با دیوار برشی بتنی"، " قاب های فولادی با میانقاب های مصالح بنایی"، "قاب های خمشی بتنی"، " دیوارهای برشی بتنی"، " قاب های بتنی با میانقاب های مصالح بنایی"، "قاب های بتنی پیش ساخته با دیوار برشی"، "دیوارهای مصالح بنایی مسلح و غیرمسلح" و همچنین ارایه جزییات بهسازی لرزه ای استاندارد در خصوص "دیافراگم ها" و "فونداسیون"، اهم موضوعات مورد بحث در استاندارد FEMA 547 را تشکیل می دهد.

آخرین مقالات