تزریق تحت فشار گروت مجتمع تجاری 7- Center

تزریق تحت فشار گروت مجتمع تجاری 7- Center
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1392/03/30
  • تاریخ پایان پروژه : 1392/04/10

عملیات تزریق گروت بین 80 صفحه ستون فولادی با ابعاد 800×800 میلی مترمربع و فونداسیون شرح خدمات شرکت حاضر در پروژه مجتمع تجاری 7-Center را تشکیل می داد. بدین منظور مشاوره فنی و انجام آزمایش های فنی برابر ضوابط استانداردهای ASTM در خصوص مصالح گروت و  عملیات تهیه و اجرا شامل تهیه مصالح گروت،  تهیه و ساخت قالب فولادی گالوانیزه، قالب بندی استاندارد و گروت ریزی تحت فشار ثابت و جریان یکنواخت با استفاده از پمپ در دستور کار قرار گرفت.