تزریق تحت فشار گروت مجتمع اداری تجاری فردوس تهران

تزریق تحت فشار گروت مجتمع اداری تجاری فردوس تهران
  • نام کارفرما : شرکت بتن کاوه آذربایجان
  • تاریخ شروع پروژه : 1392/06/13

عملیات تزریق گروت بین 120 صفحه ستون فولادی با ابعاد 1000×1000 میلی مترمربع و فونداسیون شرح خدمات شرکت حاضر در پروژه مجتمع اداری تجاری فردوس را تشکیل می داد. بدین منظور عملیات اجرایی شامل تهیه و ساخت قالب فولادی گالوانیزه، قالب بندی استاندارد و گروت ریزی تحت فشار ثابت و جریان یکنواخت با استفاده از پمپ در دستور کار قرار گرفت.