پروژه ترمیم بتن و بهسازی لرزه ای ساختمان مجتمع تجاری-مسکونی حورا

پروژه ترمیم بتن و بهسازی لرزه ای ساختمان مجتمع تجاری-مسکونی حورا
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/09/18
  • تاریخ پایان پروژه : 1392/02/24

نتایج مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان، که توسط این شرکت انجام شد، حاکی از آسیب پذیری سازه بود. عدم طراحی درست، اجرای نامناسب و ضعف در مقاومت بتن عمده دلایل آسیب پذیری سازه را تشکیل می داد. پس از انجام مطالعات بهسازی لرزه­ ای و برابر جزییات اجرایی طرح بهسازی، عملیات ترمیم بتن مقاطع، تقویت خمشی 60 تیر در طبقات، تقویت فشاری 15 ستون و عملیات مهار در بتن جهت اجرای دیوار برشی جدید، در دستور کار این شرکت قرار گرفت. بدین منظور تقویت المان های آسیب پذیر با استفاده از کامپوزیت CFRP و اجرای اتصالات دیوار برشی جدید به المان های موجود اهم فعالیت های این شرکت در این پروژه را شامل گردید.